Докладчик
Димитър Токушев
Подател на искането
Oбщото събрание на Търговската колегия при Върховния касационен съд

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 12, ал. 2 от Конституцията

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение, приключващо дело: