Докладчик
Димитър Гочев
Подател на искането
51 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.6 и 7 от Закона за изменение и допълнение на ЗВСОНИ, ДВ бр.15 от 1992 г., бр.28 от 1992 г., бр.20 от 1995 г. и бр.40 от 1995 г.

образуване на дело:
определение по допустимост: