Докладчик
Александър Арабаджиев
Подател на искането
61 народни представители от 37-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 17, ал. 2 и 4 и чл. 18, ал. 6 от Конституцията в смисъл „има ли право държавата да определи със закон обектите и режима на публичната собственост, включително тази извън предвидената в Конституцията като изключителна държавна собственост с цел задоволяване на обществения интерес“

образуване на дело:
определение по допустимост: