Докладчик
Александър Арабаджиев
Подател на искането
Президента на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 4 и чл. 62, ал. 1 от Закона за местните избори, обн., ДВ, бр. 66 от 25 юли 1995 г.

образуване на дело:
определение по допустимост: