Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
Президента на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание от 16 септември 1994 г. за избиране на членове на Висшия съдебен съвет и за освобождаване на изборни членове на Висшия съдебен съвет

образуване на дело:
определение по допустимост: