Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
50 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на решението на Народното събрание от 16 септември 1994 г. за избиране на членове на Висшия съдебен съвет и за освобождаване на изборни членове на Висшия съдебен съвет

образуване на дело:
определение по допустимост: