Докладчик
Александър Арабаджиев
Подател на искането
Главният прокурор

Предмет на искането

Тълкуване на разпоредби от Конституцията относно статута на Народното събрание, разпуснато при условията на чл. 99, ал. 5, и на народните представители от разпуснатото Народно събрание

образуване на дело:
определение по допустимост: