Докладчик
Милена Жабинска
Подател на искането
102-ма народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за временно въвеждане на някои допълнителни изисквания към членовете на ръководствата на научните организации и Висшата атестационна комисия.

определение по допустимост: