Докладчик
Младен Данаилов,Станислав Димитров
Подател на искането
49 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 100, ал. 3 и 6 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

друго определение: