Докладчик
Анастас Анастасов
Подател на искането
49 народни представители от 42-рото Народно събрани

Предмет на искането

обявяване незаконосъобразността на избора на членове на Европейския парламент, обявен с Решение № 562-ЕП от 28 май 2014 г. на Централната избирателна комисия

определение, приключващо дело: