Докладчик
Пенчо Пенев
Подател на искането
59 народни представители от 36-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за изповеданията от 1949 г.

допълнително искане:
друго определение:
определение, приключващо дело: