Докладчик
Димитър Токушев
Подател на искането
59 народни представители от 41-о Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на чл. 2, ал. 5; чл. 17; 167; 26 и 167; 27, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 4

Намаляването на нелихвени разходи и трансфери под утвърдения им размер представлява промяна в Закона за държавния бюджет, защото това може да доведе до същностна промяна на основни параметри в бюджета, включително и до лишаване на конституционните органи от необходимите им за осъществяване на тяхната дейност средства. Когато Министерският съвет е овластен да преценява целесъобразността на цифрите, заложени в бюджета, и да ги променя самостоятелно, без участието на парламента, но с правомощие, дадено му от парламента, това означава, че действията му са в противоречие с Конституцията.