Докладчик
Георги Ангелов
Подател на искането
група народни представители от 42-то Народно събрание

Предмет на искането

обявяване противоконституционност на Решение на Народното събрание от 08.05.2014 г. за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелста, свързани с дейността на фирмите лицензианти на ДКЕВР за разпределение и снабдяване с електроенергия, а също и дружества концесионери за добив на природни богатства, довели до ощетяване на българските граждани и българската държава, както и нерегламентираните им контакти с представители на държавата и свързани с политически партии лица /обн. В ДВ, бр.40 от 13.05.2014 г.

определение по допустимост:
определение, приключващо дело:
особено мнение по определение, приключващо дело: