Докладчик
Румен Ненков
Подател на искането
Общото събрание на съдиите от Гражданската колегия на Върховния касационен съд

Предмет на искането

установяване на противоконституционност на т. 8 от Решение на Народното събрание от 26.05.2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които са уредени собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град (обн., ДВ, бр. 41 от 2.06.2009 г.).

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 6

Установява противоконституционност на точка 8 от Решение на Народното събрание от 26 май 2009 г. по доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София (обн., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г.).