Докладчик
Александър Арабаджиев
Подател на искането
Общински съвет – Тополовград