Докладчик
Георги Марков
Подател на искането
48 народни представители от XXXVIII народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.9, ал.1 и 2, т.1 и чл.18, ал.1 от Закона за висшето образование

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 15

Правомощията на Народното събрание не са формулирани изчерпателно в чл. 84 и чл. 85 от Конституцията. Частично те се съдържат и в други конституционни разпоредби като например чл. 130, ал. 3 от основния закон. Конституцията не изключва възможността отделни правомощия на Народното събрание да бъдат конкретизирани и със закон. Актът на Народното събрание за закриване на висше училище не е правороздавателен и не решава правен спор, а е акт по прилагане на правната норма, която предвижда закриване на висши училища, когато не отговарят на държавните изисквания. Решенията на Народното събрание за създаване и закриване на висши училища подлежат на общо основание на контрол за конституционосъобразност пред Конституционния съд.