Докладчик
Неделчо Беронов
Подател на искането
50 народни представители от ХХХVІІІ народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл.130, ал.4 от Конституцията на Република България относно това, допустимо ли е преизбиране на член на Висш съдебен съвет за втори последователен мандат в случай, че предходният мандат не е имал продължителност пет години

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 16

По смисъла на чл.130, ал.4 от Конституцията изборен член на Висшия съдебен съвет независимо от това колко време е участвал в него и на какво основание е прекратено неговото участие не може да бъде преизбиран веднага в следващ състав на Висшия съдебен съвет.