Докладчик
Неделчо Беронов
Подател на искането
59 народни представители от ХХХVІІІ народно събрание

Предмет на искането

Oбявяване за несъответстващо на Конституцията на Република България Споразумението между Република България и Организацията на Северноатлантическия договор за транзитно преминаване през въздушното пространство на Република България на въздухоплавателни средства на НАТО в рамките на операцията “Съюзна сила”, съставено от вербална нота на НАТО № 99/478 от 28 април 1999 г. и вербална нота на Министерството на външните работи на Република България към тях, сключено на 28 април 1999 г.

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 7

Когато Народното събрание упражнява изрично предоставените му от Конституцията правомощия, не може да се поставя въпрос за противоречие с основния закон, както и за присвояване осъществяването на народния суверенитет. Само Народното събрание съгласно чл.84,т .11 от Конституцията е компетентно да даде разрешение чужди войски да пребивават на територията на страната или да преминават през нея. Компетентността на Конституционния съд е определена изчерпателно в чл.149 от Конституцията и не включва контрол на съда върху външната политика на държавата.