Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
61 народни представители от XXXVIII народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на политическата партия „Обединена македонска организация Илинден“ – партия на икономическо развитие и интеграция на населението („ОМО - Илинден“ – Пирин), със седалище в Благоевград, рег. ДВ, бр. 16 от 1999 г.

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 1

Обявява за противоконституционна политическата партия Обединена македонска организация – Илинден - партия за икономическо развитае и интеграция на населението /ОМО – Илинден ПИРИН/, със седалище в гр. Благоевград, регистрирана по ф.д. № 12802/98 г. на Софийски градски съд - обн., ДВ, бр.16 от 23.02.1999 г.