Докладчик
Александър Арабаджиев
Подател на искането
Главен прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители

образуване на дело:
определение по допустимост:
друго определение:
определение, приключващо дело: