Докладчик
Иван Григоров
Подател на искането
53 народни представители от 38-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 1 (чл.9, ал.1); § 5; § 6; § 7; § 10 и § 12 от Закона за изменение и допълнение на Закона за радио и телевизия

образуване на дело:
определение по допустимост:
определение, приключващо дело: