Докладчик
Тодор Тодоров
Подател на искането
50 народни представители от 38-ото Народно събрание

Предмет на искането

Относно съответствието на Рамковата конввенция за защита на националните малцинства с Конституцията на Република България.

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 2

Разпоредбите на чл. 7, 8, 9, 10 и 11 от Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, подписана на 9 октомври 1997 г., както и конвенцията изцяло, съответстват на Конституцията на Република България.