Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
49 народни представители от 38-ото Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл.3, ал.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1997 г.

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 15

В случаите, когато действително събраните приходи от съдебната дейност не покриват предвидените в закона (чл. 3, ал. 1, т. I-1), попълнението ще дойде от републиканския бюджет. Въздигането на последния в допълнителен приходоизточник на съдебната власт обезпечава независимостта и самостоятелния бюджет на тази власт и неговата реализация. Твърдението, че уредбата "няма никакво практическо значение" е явно несъстоятелно. Ако въпросната разпоредба липсваше, тогава би могло да се говори за финансова необезпеченост и опасност за парализиране на независимата съдебна власт, респ. за нарушаване на чл. 8 и чл. 117, ал. 2 от Конституцията (решение № 17 от 1996 г. на Конституционния съд).