Докладчик
Димитър Гочев
Подател на искането
52 народни представители от 38-ото Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл.65, ал.2 от Конституцията, свързано със статута на народен представител

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 16

Изразът "прекъсват изпълнението" по смисъла на чл. 65, ал. 2 от Конституцията означава, че кандидатът за народен представител след регистрацията си запазва заеманата от него държавна служба, но не упражнява функциите й. Ако той не бъде избран за народен представител, ще продължи изпълнението им.