Докладчик
Иван Григоров
Подател на искането
Върховен касационен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност и несъответствие на чл.152, ал.3 от Наказателнопроцесуалния кодекс (в редакцията й от 12.08.1997 г.) с международни договори, по които България е страна

образуване на дело:
определение по допустимост:
определение, приключващо дело: