Докладчик
Цанко Хаджистойчев
Подател на искането
Главния прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 4, 48, 49 и 50 от Закона за изменение и допълнение на Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 7

Мястото на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в системата на държавните органи не се предопределя от конституционни разпоредби, респ. от чл. 127 или от чл. 105 от Конституцията. Къде да бъде централната комисия - дали към Министерския съвет, или при Главна прокуратура, е въпрос на законодателна преценка за целесъобразност.