Докладчик
Красен Стойчев
Подател на искането
Тричленен състав на гражданската колегия на Върховния касационен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 12 от Закона за водите

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 10

Отхвърля искането на тричленен състав на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 12, ал. 1 от Закона за водите (обн., ДВ, бр. 67/1999 г., посл. доп., бр. 26/2014 г.).