Докладчик
Пламен Киров
Подател на искането
ВКС

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 8, чл. 84, ал. 1, чл. 86, чл. 114, чл. 115, чл. 117, ал. 1, чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 6 и чл. 130а от Конституцията на Република България

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:

Решение - 9

Във връзка с изпълнението на конституционните му функции по чл. 130, ал. 6 от Конституцията на Република България на Висшия съдебен съвет може със закон да се възлага подзаконова нормотворческа компетентност.