Докладчик
Пламен Киров
Подател на искането
ВКС

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 8, чл. 84, ал. 1, чл. 86, чл. 114, чл. 115, чл. 117, ал. 1, чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 6 и чл. 130а от Конституцията на Република България

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 9

Във връзка с изпълнението на конституционните му функции по чл. 130, ал. 6 от Конституцията на Република България на Висшия съдебен съвет може със закон да се възлага подзаконова нормотворческа компетентност.