Докладчик
Красен Стойчев
Подател на искането
53 народни представители от XL Народно събрание