Докладчик
Георги Петканов
Подател на искането
57 народни представители от 41-о Народно събрание

Предмет на искането

обявяване за противоконституционен и несъответстващ на сключените международни договори чл. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:

Решение - 11

Всеки народен представител черпи представителната си власт от народа и тази власт не може да се ограничава по никакъв начин от парламентарното мнозинство в Народното събрание. Лустрационната норма на чл. 3 ПОДНС обхваща всички категории сътрудници, посочени в закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Оспорената разпоредба предвижда дискриминация, основана на признаците, посочени в Конституцията. Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание не е закон и в този смисъл Конституционният съд не може да преценява доколко той съответства на международното право.