Докладчик
Владислав Славов
Подател на искането
Омбудсмана на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 154, ал.1 от Закона за енергетиката

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 4

Липсата на мнозинство за уважаването или отхвърлянето на искането не позволи на съда да формира общи мотиви.