Докладчик
Владислав Славов
Подател на искането
Омбудсмана на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 154, ал.1 от Закона за енергетиката

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 4

Липсата на мнозинство за уважаването или отхвърлянето на искането не позволи на съда да формира общи мотиви.