Докладчик
Маргарита Златарева
Подател на искането
Главния прокурор на Република България

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 1, чл. 3, чл. 4, чл. 8, чл. 9, чл. 12, чл. 17, чл. 22, ал. 3, чл. 25 и чл. 27 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност; Установяване на несъответствие на същите разпоредби с международни договори, по които Република България е страна

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение, приключващо дело:
определение по допустимост: