Докладчик
Стефанка Стоянова
Подател на искането
Върховния административен съд, второ отделение

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 127, ал. 9, изр.2 от Закона за устройство на територията

образуване на дело:
определение по допустимост: