Докладчик
Стефанка Стоянова
Подател на искането
Пленума на Върховния касационен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на чл. 28, ал. 9, изр. 2 от Закона за съдебната власт.

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост: