Докладчик
Владислав Славов
Подател на искането
Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 124 от Конституцията по въпросите, какъв е обхватът на върховния съдебен надзор, упражняван от Върховния касационен съд, за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища и свързан ли е той с контролно инстанционната компетентност на съда или обхваща всички възможни категории дела без тези, по които осъществява надзор Върховният административен съд

образуване на дело:
определение по допустимост:
становище на заинтересувана страна:

Решение - 2

Върховният съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите от всички съдилища, осъществяван от Върховния касационен съд, обхваща приложимите закони по всички категории съдебни дела, без тези, по които осъществява надзор Върховният административен съд и не е ограничен от инстанционната компетентност на съда.