Докладчик
Тодор Тодоров
Подател на искането
56 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на § 1, § 2, § 4, § 5 и § 6 от Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

образуване на дело:
определение по допустимост: