Докладчик
Лазар Груев
Подател на искането
Президента на Република България

Предмет на искането

Тълкуване на чл. 81, ал. 2 и 3 от Конституцията на Република България относно следните питания: 1. Какво е съдържанието на изискването на чл. 81, ал. 3 от Конституцията, че „гласуването е лично?“ 2. С оглед на разпоредбата на чл. 81, ал. 3 от Конституцията допустимо ли е един народен представител да гласува по един и същи въпрос освен със своята карта и с една или повече карти за гласуване на други народни представители? 3. С оглед изискванията на чл. 81, ал. 2 и 3 от Конституцията противоконституционен ли е закон, приет чрез гласуване с чужди карти?

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 8

Изискването на чл. 81, ал. 3 от Конституцията, че „гласуването е лично", представлява основополагащ в работата на Народното събрание конституционен принцип. Независимо от вида и конкретно избрания начин на гласуване правото на всеки народен представител да участва в него е лично конституционно право, което е недопустимо да бъде упражнено от другиго. Съдържанието на това право е, че гласуването при приемането на актовете на НС е акт на лично действие, при което народният представител изразява непосредствено, свободно и независимо лична воля в съответствие със своята съвест и убеждения.