Докладчик
Димитър Токушев
Подател на искането
коалиция "Синята коалиция"

Предмет на искането

оспорване изборния резултат в 19 МИР-Русе на изборите за народни представители за 41-во Народно събрание

становище на заинтересувана страна:
особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
особено мнение по друго определение:
определение по допустимост:

Решение - 8

Когато при проверка на изборните книжа се установи, че несъответствието между бюлетините, с които е гласувано на парламентарните избори и протокола на секционната избирателна комисия е толкова голямо, че води до съществена промяна в изборния резултат, изборът за народни представители следва да бъде обявен за незаконосъобразен.