Докладчик
Димитър Токушев
Подател на искането
коалиция "Синята коалиция"

Предмет на искането

оспорване изборния резултат в 19 МИР-Русе на изборите за народни представители за 41-во Народно събрание

определение по допустимост:
особено мнение по определение за допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:
особено мнение по решение:
становище по решение:

Решение - 8

Обявява за незаконсъобразен избора на народните представители Бюрхан Илиязов Абазов, избран за народен представител в 19 МИР – Русе, от листата на ПП „Движение за права и свободи“ и Венцислав Василев Върбанов, избран за народен представител в 8 МИР – Добрич, от листата на коалиция „Синята коалиция“ поради констатацията, съдържаща се в определението на Конституционния съд от 29 септември 2009 г. , че в 19 МИР – Русе, в избирателна секция 19-27-00-121 коалиция „Синята коалиция“ е получила 24 действителни гласа, а коалиция „За родината – ДГИ – НЛ“ – нито един глас, които невярно са отразени в протокол № 000241 (приложение №51) от изборните книжа (ДВ, бр. 34 от 2009 г.).

Възлага на Централната избирателна комисия за избиране на народни представители да определи изборния резултат на основата на това решение на Конституционния съд, като добави към изборния резултат на „Синята коалиция“ в 19 МИР – Русенски, 24 действителни гласа.

На основание чл. 14, ал. 4 от Закона за конституционен съд решението влиза в сила от датата на постановяването му.

На основание чл. 22, ал. 5 от Закона за конституционен съд решението да се изпрати на Народното събрание, Централната избирателна комисия, Мартин Димитров Димитров, Иван Йорданов Костов, Михаил Рашков Михайлов.

Съдията Благовест Пунев е подписал решението с особено мнение поради съображения, че искането е недопустимо. Съдията Снежана Начева е със становище по решението.