Докладчик
Димитър Гочев
Подател на искането
Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС

Предмет на искането

Тълкуване на чл.119, ал.1 и чл.124 от Конституцията; Установяване на противоконституционност на § 17, § 20, § 21, § 23 и § 34 от Закона за изменение и допълнение на ГПК

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 6

 

Отхвърля искането на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на § 17, § 20, § 21, § 23 и § 34 от Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 105 от 2002 г.).