Докладчик
Живан Белчев
Подател на искането
56 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл.158, т.3 от Конституцията в частта й „промени във формата на държавно устройство и на държавно управление“.

друго определение:
определение, приключващо дело: