Докладчик
Васил Гоцев
Подател на искането
48 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл.18 от Конституцията

допълнително искане:
друго определение:
определение, приключващо дело:
особено мнение по определение, приключващо дело: