Докладчик
Евгени Танчев
Подател на искането
77 народни представители от 41-во Народно събрание

Предмет на искането

оспорване законността на избора на народен представител, мажоритарен кандидат на изборите за народни представители за 41-во Народно събрание

становище на заинтересувана страна:
образуване на дело:
определение по допустимост:

Решение - 9

За да е основателно искането по чл. 149,ал. 1, т. 7 от Конституцията, следва изборните нарушения да са се отразили на изборния резултат и да се тежки. Отстраняването на технически грешки в секционните протоколи, не води до незаконност на проведените избори за народни представители.