Докладчик
Евгени Танчев
Подател на искането
77 народни представители от 41-во Народно събрание

Предмет на искането

оспорване законността на избора на народен представител, мажоритарен кандидат на изборите за народни представители за 41-во Народно събрание

определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 9

Отхвърля искането на група седемдесет и седем народни представители от 41-о Народно събрание, относно оспорване законността на избора за народен представител на Георги Велков Колев - мажоритарен кандидат, издигнат от политическа партия ДПС в 30-ти едномандатен избирателен район – Шумен като неоснователно.