Докладчик
Румен Янков
Подател на искането
58 народни представители от XXXIX Народно събрание