Докладчик
Румен Янков
Подател на искането
58 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл.79 във връзка с чл.67 от Конституцията

определение, приключващо дело: