Докладчик
Тодор Тодоров
Подател на искането
50 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на следните разпоредби от договора „Мерки в помощ на реформата в българската митническа администрация“ с дата 29 ноември 2001 г., сключен между Министерството на финансите на Република България и The Crown Agents for Oversea Governments & Administrations Limited, Великобритания: т.1.3; 2.1; 2.6.5; 2.7.5; 3.1.2; 3.3в; 5.1.1с; 5.1.2с; 5.1.2е; 6; 8.2.1; Приложение В към договора

молба по дело:
друго определение:
определение, приключващо дело:
особено мнение по определение, приключващо дело:
становище по определение, приключващо дело: