Докладчик
Тодор Тодоров
Подател на искането
48 народни представители от XXXIX Народно събрание

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за ратифициране на договора за пласиране между Република България и Джей Пи Морган Секюритис Инк, Джей Пи Морган Юръп Лимитид и Саломон Брадърс Интернешънъл Лимитид, на договора за фискално агентство между Република България и Джей Пи Морган Чейс Банк и други, и на договора за дилър мениджъри между Република България и Джей Пи Морган Секюритис Инк, Джей Пи Морган Юръп Лимитид и Саломон Брадърс Интернешънъл Лимитид

определение, приключващо дело:
особено мнение по определение, приключващо дело: