Докладчик
Стефанка Стоянова
Подател на искането
Главен прокурор на Република България

Предмет на искането

Тълкуване на чл.151, ал.2 от Конституцията по въпроса за действието във времето на тълкувателните решения на Конституционния съд

допълнително искане:
определение по допустимост:
определение, приключващо дело: