Докладчик
Румен Янков
Подател на искането
Oбщото събрание на Върховния административен съд

Предмет на искането

Оспорване законността на избора на народната представителка Ирена Иванова Маринова – Варадинова

образуване на дело:
определение по допустимост: