Докладчик
Тодор Тодоров
Подател на искането
70 народни представители от ХХХVІІІ Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл.64, ал.1 от Конституцията в смисъл, кога едно Народно събрание започва да упражнява своите пълномощия, респективно от кой момент започва да тече четиригодишният срок за неговото избиране

особено мнение и становище по решение:
образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 5

Четиригодишният срок по чл.64, ал.1 от Конституцията започва да тече от датата на изборите за Народно събрание.