Докладчик
Пенка Томчева
Подател на искането
III отделение на Върховния административен съд

Предмет на искането

Установяване на противоконституционност на Закона за тълкуване на чл.47 от Закона за чужденците в Република България

образуване на дело:
друго определение: