Докладчик
Живан Белчев
Подател на искането
61 народни представители от XXXVIII Народно събрание

Предмет на искането

Тълкуване на чл.106 във връзка с чл.84, т.2 и чл.87, ал.2 от Конституцията; Установяване на противоконституционност на чл.35, ал.2 от Закона за устройството на държавния бюджет

образуване на дело:
определение по допустимост:
становища на заинтересувани страни и правни мнения:

Решение - 6

Съгласно чл. 106 от Конституцията Министерският съвет ръководи изпълнението на държавния бюджет за съответната година, като упражнява управленска дейност, непосредствено възложена му със закон. Той може да изразходва повече средства от гласуваните в Закона за държавния бюджет без разрешение на Народното събрание, когато за това изрично е оправомощен със закон при условията, посочени в него. Управлението на държавния бюджет е един динамичен процес, непосредствено свързан с изпълнението и отчитането на държавния бюджет, както и с регламентиране взаимоотношенията на държавния бюджет с местните бюджети и на държавното обществено осигуряване, и условията за създаване и използване на извънбюджетни средства на бюджетните организации.